Is de TKM een confronterende methode?

Hoewel de naam Team Konfrontatie Methode anders zou doen vermoeden, ervaren deelnemers de TKM als een veilige verandermethode. De confrontatie is immers niet met (niet-functionerende) personen maar met (contraproductief) collectief gedrag. Ook is het natuurlijk waardevol dat de TKM-facilitator® objectief is en geen eigen belangen heeft. TKM schept een klimaat waarin het team kan leren en durft te veranderen.