Referenties


De TKM is al vaak met succes toegepast bij bijvoorbeeld adviesbureaus, onderwijsinstellingen en banken.

De TKM is voor mij een uitstekende methode gebleken teams op een hoger plan te brengen, het gebeurt op systematische wijze. Je maakt hard wat zacht is, gevoelens en gedrag worden omgezet in feiten, die je vervolgens goed bespreekbaar kunt maken met het team om tot ontwikkeling te komen."
Edger Gubbels, GITP