Publicaties over TKM

Patronen doorbreken in teams

door Peter Zomer, verschenen bij uitgeverij Nelissen.

Nederlands Tijdschrift voor Coaching (september 2005)

De Team Konfrontatie Methode: een tool voor de Lerende Organisatie (pdf)
Hoe kan men teamleden aanzetten tot de verbetering van hun samenwerking? Dit artikel gaat in op een nieuwe methode voor teamcoaching: de Team Konfrontatie Methode (TKM). De TKM biedt een geprotocolleerde aanpak van teamproblemen, door de teamleden zelf, met de hulp van een begeleider. Deze aanpak is gefundeerd in de narratieve psychologie. Achtereen-volgens behandelen we de achtergrond, de opzet en de toepassing van de TKM, en de reden waarom de methode geschikt is als tool voor een lerende organisatie.

International Conference on the Dialogical Self (18 oktober 2002)

Hermans’ concept of the self as ‘a dynamic multiplicity of relatively autonomous I-positions in an imaginal landscape’ can be applied to the interpersonal analysis of the functioning of real groups. In what respect do voices of real group-members influence each other in the making of collective stories? Can inner voices, or even collective voices be traced? In what sense do collective stories correlate with collective behaviour? The dialogical group and collective learning (Word)

Opleiding & Ontwikkeling (april 2004)

(Onderzoeks)werk in uitvoering bij Shell Chemicals: Peter Zomer en Michel Koppenaal

Hoe kan men een team als collectief beter laten functioneren? Aan de bestaande interventietechnieken is er één toegevoegd. De Team Konfrontatie Methode (TKM) onderscheidt zich door de speciale onderzoekende rol die aan de teamleden zelf wordt toebedacht, door expliciete aandacht voor de gevoelslading van collectieve verhalen en de meerstemmigheid in het team, en door het gebruik van metingen om zowel toestand als verandering van het team zichtbaar te maken. Dit artikel beschrijft de TKM en illustreert deze met een praktijkcasus.

Proefschrift van Peter Zomer (april 2006)

The cooperative relationship between scientist, practitioner and client in conducting research
The investigation by team members and their facilitator of the team’s collective valuation system and corresponding patterns of cooperation is a complex affair that should be handled with proper methodological care. The Team Confrontation Method (TCM), being a method for team development, should do justice to the nature of this investigation process and hand to the investigators the proper methodologies for their research. We therefore have to take the methodological part very seriously when we design the method, its instruments for assessment and interventions for improvement. Chapter three offers an insight into our central methodological viewpoints that lead the design of the TCM. These viewpoints are inspired by the same viewpoints that led the design of the Self Confrontation Method (SCM). They reflect the spirit of the method (SCM as well as TCM): a cooperative attitude of all investigating parties involved in their common project of producing valid and valuable findings.