Wetenschappelijke achtergrond

De TKM is ontwikkeld Peter Zomer van trainingsbureau Zomer & Cornelissen. Met het proefschrift ‘TCM: design, grounding and testing’ toonde hij aan dat de TKM het collectief leren bevordert door verdieping van inzicht en vernieuwing van het groepsgedrag door de teamleden.

De Team Konfrontatie Methode is een toepassing op groepsgedrag van de ZelfKonfrontatieMethode (ZKM) van prof. dr. Hubert J.M. Hermans. Dit is een uiterst bruikbare methodiek voor begeleid zelfonderzoek met wetenschappelijke basis in de vorm van de waarderingstheorie.