Team Konfrontatie methode (TKM): een bewezen effectief protocol voor teamontwikkeling
 
Home > Hoe werkt de TKM? > Hoe verloopt een TKM-traject?
 

Hoe verloopt een TKM-traject?

Een TKM-traject bestaat meestal uit drie bijeenkomsten, met telkens minimaal een week. tussenruimte. Na enige tijd is er een afsluitende evaluatiebijeenkomst.

Voorbereiding

De TKM-facilitator® bespreekt vooraf met de leidinggevende van het team wat het traject moet opleveren voor het functioneren van het team.

Eerste sessie

In een eerste sessie gaat het team met de coach systematisch die ervaringen onderzoeken die wezenlijk zijn geweest voor het huidig functioneren van het team. Ze staan stil bij motieven en gevoelens, en ontdekken patronen in de samenwerking.

Vervolgsessies

In een tweede en derde sessie leggen ze men verbanden met de onderzoeksvraag en maken een aantal voornemens voor de toekomst, die passen bij de ontwikkeling van het team.

Evaluatie

Na een aantal maanden meet de TKM-facilitator® de gemaakte progressie. Het team evalueert de gedragsveranderingen.

 

Team Konfrontatie Methode® is een methodiek van Zomer & Cornelissen

 
  
 
     

 

teamkonfrontatiemethode.nl ©2009 - 2019